Translate

27 jun. 2016

Eén voor allen en allen voor één? Brexit of Bremain?

Brexit of Bremain, de hele week is er in iedere krant en op iedere zender wel aandacht aan besteed. 24-06-2016 was de beslissende dag, blijft Groot-Brittannië wel in de EU of stappen ze eruit? Iedereen heeft er wel een mening over, de een een uitgesproken mening, de ander houdt het voor zich. Vooral in de landen waar er twijfel  heerst hield iedereen zijn adem in. Zou Groot-Brittannië het aan durven?
Ik ben van mening dat er geen adem in moet worden gehouden, het is tijd dat men in actie komt!


Even een stukje terug de geschiedenis in...
De Europese Unie is in 1993, hiervoor kenden we onder anderen de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), de EEG, de EG en daarna de eerste pijler voor de EU:
pijlers Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Al deze samenwerkingsverdragen en gemeenschappen werden gesticht om de vrede tussen landen te bewaren door op verschillende vlakken samen te werken. Al 64 jaar zijn we oorlogvrij.

Dit alles werkt goed, het spijtige is echter, dat de oorspronkelijke gedachte achter de Europese Unie niet meer nageleefd wordt. Alles gaat tegenwoordig om geld. Natuurlijk is dit niet alleen bij de EU, maar dan nog, de EU doet wel mee aan deze 'geld-verslaving'. Het eerste tegen-argument tegenover de Brexit is dat de beurs zou dalen. Dit gebeurde ook, maar wat ik nou niet snap is dat het mogelijk was dat de beurs naar beneden kelderde, dit is gewoon kunstmatig door de banken gedaan; dat kan niet anders. Ik geef toe dat ik niet echt een economisch en wiskundig wonder ben, maar ik geloof niet dat ik de enige ben die dit wonderlijk vindt.

Nog een tegen-argument wat veel gebruikt wordt, is dat Groot-Brittannië nu minder veilig zal zijn in tijden van oorlog. Ergens snap ik dit punt wel, en was ik het er eerst ook wel mee eens. Maar toen dacht ik verder; binnen de lidstaten van de EU zal er minder kans zijn op oorlog, dat is een punt wat zeker is. Maar buiten de lidstaten om, bijvoorbeeld Rusland, bestaat er zelfs een grotere kans voor oorlog. Neem de discussie en het boycotten van de olie en gas tussen Nederland en Rusland. En dit slaat natuurlijk op Nederland en Rusland, en niet op Groot-Brittannië. Maar als Nederland met Rusland in oorlog zou raken, zou de rest van Europa ook mee moeten vechten tegen Rusland, één voor allen en allen voor één. Je zou dus kunnen stellen dat je veiliger bent buiten de EU. Je kunt altijd nog hulp krijgen van de Verenigde Naties, waarschijnlijk zou de Verenigde Staten ook op minimaal niveau helpen en je zou desnoods ook nog buiten de EU om bondgenootschappen kunnen sluiten met landen die rondom je liggen.

Naast veiligheid en de economie, is vrijheid ook een belangrijk argument. Wij zitten precies tussen het bestuur van de Verenigde Staten en autonome staten in. We hebben niet een alles beslissende overheid in Brussel, maar we kunnen als apart land ook niet alles zelf beslissen. Een paar kleine voorbeelden: Heb je ooit wel eens gemeten hoe dik een bierglas is, of hoe dik het stuk rubber is van de fietsband? Ik niet, maar dat is ook niet nodig, in alle lidstaten van de EU moeten deze alledaagse voorwerpen even dik zijn. Is dit niet het geval, krijg je een waarschuwing en misschien zelfs een boete. Dit zijn redelijk onschuldige regels, het doet niemand kwaad. Maar is het niet raar dat een groepje mensen ergens in Brussel bepaalt dat het bierglas in je stamkroeg precies die dikte moet hebben? En als Brussel dit soort kleine dingen kan opdragen, wat kan de EU dan nog meer bepalen? Kortom, als je je eigen regels per land mag bepalen ben je een stuk vrijer.

Buiten de beurs is er een economisch aspect wat juist erg positief uitpakt. Alleen al om lid te zijn van de EU gaan er per land jaarlijks miljarden euro's naar Brussel. Daarnaast gaan er nog miljoenen naar naar andere landen in de EU die het wat moeilijker hebben. Ik vind het opmerkelijk dat er zoveel naar andere landen moet, terwijl er in het eigen land steeds meer bezuinigingen moeten worden gestart omdat het land anders ook failliet gaan. Ik zeg hier absoluut niet mee dat landen elkaar niet moeten helpen, maar ik vind wel dat het een rest bedrag moet zijn in plaats van eerst geven en dan met het geld wat je over houdt je eigen land onderhouden. Als er geen geld naar de EU hoeft, heb je heel wat geld over. Uiteraard raak je ook inkomsten kwijt; er verdwijnen handelsverdragen, geen subsidies meer, maar ik denk dat je uit in ieder geval een kwart meer hebt dan dat je hebt in de EU.

Je merkt misschien al wel dat ik al neig naar het land, wij, ons land, etc.. Dat doe ik om een punt te maken. Groot-Brittannië en Nederland lijken zowel economisch als maatschappelijk zóveel op elkaar. Ik vind dat we hier ook een bindend-referendum moeten houden. Ik heb net vier argumenten gegeven vóór een Nexit. Heb ik je nog steeds niet overtuigd, of nog niet eens aan het denken gezet, laat het me weten en ik noem er nog een stuk of vijf op!

Even voor de duidelijkheid, ik heb al gehoord van een aantal mensen dat als je voor de Nexit bent je automatisch voor de PVV bent. Ook al ben ik het met sommige punten van de PVV eens, ik ben nog niet gelijk pro-PVV! Alsjeblieft geen haat, voor discussies sta ik altijd open, maar voor haat ben ik allergisch. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you all for your lovely comment! You've made my day <3